Konferencja

Psychologia w medycynie. Część V

Poznań 02 czerwca 2018 roku
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań, sala 1010

Uczestnictwo w konferencji nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne.
Zapisy na udział w warsztacie zostały zamknięte.

Data:
02.06.2018
Miejsce:
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Grupa:
Max. 16 uczestników (warsztat)

Patronaty

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dr hab. Malgorzata Kotwicka

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Ewa Mojs (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr Wojciech Strzelecki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr Marcin Cybulski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr Marta Czarnecka-Iwańczuk (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr Michał Mandecki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

mgr Denim Jan Sporny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

mgr Jolanta Tomczak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Ewa Mojs (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr Wojciech Strzelecki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr Marcin Cybulski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr Marta Czarnecka-Iwańczuk (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr Michał Mandecki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

mgr Jolanta Tomczak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

mgr Krzysztof Stola (Blue Owl, Medical Branding)

Organizacja i patronaty

Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Studenckie Towarzystwo Naukowe
Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Medycyny Psychosomatycznej
Medical Branding

Ramowy program konferencji
9:00 - 9:20
Rejestracja uczestników
9:25 - 9:30
Powitanie uczestników
9:30 - 10:30
Sesja plenarna
9:30 - 10:00
prof. dr hab. Ryszard Stachowski

O psychologii poszukującej swego przedmiotu

10:00 - 10:30
prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Osoby z zaburzeniami osobowości w opiece medycznej: mity i rzeczywistość

10:30 - 10:50
Przerwa kawowa
10:50 - 12:30
I Sesja specjalistyczna
10:50 - 11:10
dr Marcin Cybulski, mgr Krzysztof Stola

Wykorzystanie Design Thinking oraz User Experience Design dla poprawy komfortu pacjenta w opiece medycznej

11:10 - 11:30
dr Michał Mandecki

Wypalenie zawodowe – czy wszyscy jesteśmy na nie skazani?

11:30 - 11:50
dr Bogusław Stelcer

Teoria Opanowania Trwogi w opiece medycznej

11:50 - 12:10
dr Maria Grzymisławska-Cybulska

Obowiązek szczepień w polskiej rzeczywistości prawnej

12:10 - 12:30
mgr Maria Skommer

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Czy już mam problem? Co się ze mną dzieje? Co mogę z tym zrobić?

12:30 - 12:50
Przerwa
12:50 - 14:30
II Sesja specjalistyczna
12:50 - 13:10
dr Wojciech Strzelecki

Możliwości zastosowania muzykoterapii we wzmacnianiu procesu inkluzji dzieci z autyzmem i ich rodzin

13:10 - 13:30
mgr Denim Jan Sporny

Trend Borderline – co nowego wiemy o zaburzeniu osobowości z pogranicza

13:30 - 13:50
mgr Bartosz Grobelny

Rola fizjoterapeuty w pracy z pacjentem z zaburzeniami o podłożu psychosomatycznym

13:50 - 14:10
mgr Jolanta Tomczak

Komunikacja z pacjentem w badaniach klinicznych

14:10 - 14:30
mgr Jędrzej Dobaczewski

Muzykoterapia jako narzędzie poprawy jakości życia osób starszych

14:30 - 14:40
Zakończenie konferencji
16:00 - 18:00
Warsztat „Medical branding i marka osobista w opiece medycznej”

(Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań)15:00-16:00 – Warsztat „Medical branding i marka osobista w opiece medycznej” (Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań). Udział w warsztacie możliwy po wcześniejszej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona do 16. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Streszczenia

prof. dr hab. Ryszard Stachowski

Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

O psychologii poszukującej swego przedmiotu

Historia psychologii to dzieje nauki poszukującej swego przedmiotu, który zmieniał się począwszy od Arystotelesowskiej duszy substancjalnej poznawanej metodą racjonalną, przez procesualnie pojmowaną świadomość analizowaną metodą samoobserwacji, po nieświadomą świadomość poznawaną metodą hermeneutyczną, a na obiektywnie obserwowanym zachowaniu kończąc. Wielokierunkowość współczesnej psychologii to historyczne następstwo poszukiwania jej przedmiotu.

mgr Krzysztof Stola, dr Marcin Cybulski

Agencja Interaktywna Blue Owl, Medical Branding, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wykorzystanie Design Thinking oraz User Experience Design dla poprawy komfortu pacjenta w opiece medycznej

Referat obejmuje najistotniejsze aspekty wykorzystania metodyki Design Thinking oraz User Experience Design w opiece medycznej, z ukierunkowaniem na poprawę komfortu fizycznego i psychicznego pacjenta. Referat zawierał będzie przedstawienie metodyki i jej podstaw teoretycznych, a także możliwości jej wykorzystania w praktyce medycznej w Polsce – z uwzględnieniem wzorców ogólnoświatowych. W ramach referatu przedstawione zostaną najważniejsze przykłady wykorzystania wspomnianych metodyk w obszarze opieki medycznej, które ukierunkowane zostały na zwiększenie poziomu komfortu pacjentów oraz pozostałych interesariuszy – uczestników procesu świadczenia usług medycznych. Dodatkowo w zostaną przedstawione zasoby i ograniczenia związane z możliwą przyszłą implementacją metodyki Design Thinking oraz User Experience Design w opiece medycznej oraz ich wpływ na kształtowanie wizerunku organizacji oraz marki osobistej w świecie medycyny (medical branding)

dr Michał Mandecki

Zakład Ratownictwa Medycznego, Katedra Medycyny Ratunkowej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wypalenie zawodowe – czy wszyscy jesteśmy na nie skazani?

Pracujesz z ludźmi, pomagasz im, przejmujesz się ich problemami? Jeśli tak, to jesteś na dobrej drodze do wypalenia zawodowego. Ale czy musi to nastąpić? Czy możemy się "obronić"? na te pytania i wiele innych związanych z wypaleniem zawodowym spróbujemy znaleźć odpowiedzi.

dr Bogusław Stelcer

Zakład Dietetyki, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Teoria Opanowania Trwogi w opiece medycznej

dr Maria Grzymisławska-Cybulska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Obowiązek szczepień w polskiej rzeczywistości prawnej

Referat dotyka istotnej tematyki w okresie dyskusji pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami obowiązkowych szczepień. W trakcie wystąpienia uczestniczy uzyskają wiedzę w zakresie ram prawnych obowiązkowych szczepień w Polsce. Referat daje odpowiedź na następujące pytania: do jakich informacji obywatel ma prawo w kontekście rynku szczepionek w Polsce? Czy można egzekwować obowiązek szczepienny i jakie są na to sposoby? Do czego sprowadzają się obowiązki Państwowej Inspekcji Sanitarnej?

mgr Maria Skommer

Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Czy już mam problem? Co się ze mną dzieje? Co mogę z tym zrobić? Prezentacja służy przedstawieniu problemu uzależnień w trzech obszarach: 1. Fazy rozwoju uzależnienia i ich rozpoznawania; 2. Wpływu uzależnienia na ludzkie funkcjonowanie (mechanizmy iluzji i zaprzeczeń, system nałogowej regulacji emocji, system rozproszonego “ja”); 3. Form pomocy z jakich korzystać może osoba uzależniona.

dr Wojciech Strzelecki

Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Możliwości zastosowania muzykoterapii we wzmacnianiu procesu inkluzji dzieci z autyzmem i ich rodzin

Zjawisko inkluzji społecznej odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w budowaniu współczesnych społeczeństw. Możliwości zastosowania muzykoterapii we włączaniu dzieci z autyzmem do społeczeństwa są znaczące, jako że poprzez sztukę muzyczną dotrzeć można do nieobjętych deficytami potencjałów dziecka. Tym samym uczestnictwo dzieci z autyzmem w zajęciach muzykoterapeutycznych odbywa się na równych z dziećmi zdrowymi prawach oraz może usprawniać ich funkcjonowanie w ramach wszystkich osiowych objawów autyzmu, niosących ze sobą zagrożenie wykluczeniem społecznym. W wystąpieniu podjęto próbę określenia miejsca muzykoterapii w procesie inkluzji z jednoczesnym wskazaniem zasadności stosowania terapii muzycznej w działaniach włączających dzieci z autyzmem oraz perspektyw dalszego rozwoju owego procesu.

mgr Bartosz Grobelny

Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Rola fizjoterapeuty w pracy z pacjentem z zaburzeniami o podłożu psychosomatycznym

Jeszcze do niedawna mało który fizjoterapeuta brał pod uwagę czynniki psychogenne w pracy z pacjentem bólowym. Często spłycaliśmy psychologię człowieka do pojęcia stresu czy traumy. A są to bardzo ogólne stwierdzenie. Ból przewlekły bardzo często powoduje liczne zmiany o podłożu psychosomatycznym. Niestety bardzo dużo fizjoterapeutów w trakcie swoich diagnoz wyklucza z wywiadu pytania o naturę mentalną zaburzeń bólowych. Można zadać sobie pytanie w jaki sposób pracować z pacjentem o niewyjaśnionych bólach. Podczas swojego wykładu postaram się przedstawić sposób diagnozy klienta o profilu psychosomatycznym, zależność między postawą ciała a stanem umysły, wybrane efekty zaburzeń mentalnych na poziomie ciała oraz techniki pracy z postawą zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną (uczucia).

mgr Jolanta Tomczak

Pracownia Badań Podstawowych i Medycyny Translacyjnej w Chorobach Naczyń w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikacja z pacjentem w badaniach klinicznych

Głównym celem prowadzenia badań klinicznych jest potwierdzenie, że lek, bądź wyrób medyczny, który trafia w ręce lekarzy i pacjentów, jest bezpieczny i skuteczny. Włączenie pacjenta do badania klinicznego poprzedzone jest procesem rekrutacji. Rekrutacja składa się przede wszystkim z badania przesiewowego oraz wyrażenia świadomej zgody na udział w badaniu klinicznym. Proces włączania uczestnika podlega szczegółowym przepisom mającym na celu ochronę pacjentów oraz utrzymanie wiarygodności badania. Wszelkie informacje dotyczące badania muszą być przedstawione pacjentowi w sposób jasny, rzetelny i dostosowany do odbiorcy. Kontakt badacza oraz koordynatora z pacjentem, będącym uczestnikiem badania klinicznego, jest w większości przypadków wieloletni i wymaga stałego monitorowania jego stanu zdrowia w ramach okresowych wizyt kontrolnych w Ośrodku Badawczym. W prezentacji przedstawione zostaną kwestie dotyczące sposobu informowania pacjentów o badaniach klinicznych, struktury i wymagań odnoszących się do procedury uzyskiwania świadomej zgody na udział w badaniu, a także zasady dobrej komunikacji z pacjentem.

mgr Jędrzej Dobaczewski

Dom Pomocy Społecznej w Lesznie

Muzykoterapia jako narzędzie poprawy jakości życia osób starszych

Starość jest etapem życia który musimy lepiej poznać ze względu na stały wzrost liczby osób starszych w społeczeństwie. Poznać, czyli zrozumieć niedomagania organizmu oraz elementy kształtujące położenie życiowe osób starszych. Poznać, by rozumiejąc mechanizmy rządzące starością i czynniki obniżające jakość życia, dobrać odpowiednie działania mogące poprawić tę jakość w tym okresie niedoborów, strat, wycofania, izolacji, poczucia bezradności. Muzyka jako medium terapeutyczne oddziałuje zarówno na procesy fizjologiczne, jak i sferę funkcjonowania społecznego. Wydaje się być doskonałym narzędziem wspomagającym aktywizację ruchową, oddechową, czy emocjonalną, a także inicjującym budowanie międzyludzkich więzi przez wspólne pozytywne przeżycia. Poprawia funkcjonowanie poznawcze, pomaga budować pozytywny stosunek do życia i przyszłości. Wspiera w walce z bólem, bezsennością czy obniżoną odpornością.

mgr Krzysztof Stola

Agencja Interaktywna Blue Owl, Medical Branding

Medical branding i marka osobista w opiece medycznej (warsztaty)

W trakcie warsztatu dowiesz się czym jest medical branding oraz marka osobista. Na praktycznych przykładach zostaną przekazane informacje na temat technik stosowanych w marketingu personalnym. Wybrane zagadnienia będą również opracowywane w formie warsztatowej na przykładach uczestników. W trakcie praktycznego warsztatu będą realizowane następujące zagadnienia:

  • Kim jest Twoja marka - określenie Misji, Wizji i Wartości dla marki
  • Określenie benchmarków i inspiracji dla marki
  • Analiza konkurencji marki
  • Określenie grupy docelowej odbiorców marki
  • Personifikacja i dokładne założenia dla marki
  • Budowa storytelling dla marki.
Biogramy prelegentów

prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Specjalista z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapeuta i honorowy superwizor terapii uzależnienia od alkoholu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM i Studiów Podyplomowych „Psychologa Kliniczna”. Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką kliniczną i psychoterapeutyczną. Jest autorką ponad 130 prac, w tym znaczących dla niektórych dziedzin psychologii klinicznej monografii i podręczników.

prof. dr hab. Ryszard Stachowski

prof. zw. em. dr hab., absolwent i pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie na Wydziale Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Założyciel w roku 1986 pierwszego w Polsce Zakładu Historii Myśli Psychologicznej w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Opublikował m. in. Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych (wspólnie z Jerzym Brzezińskim, Warszawa 1981; 1984), The Mathematical Soul(Amsterdam 1992), Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych (Warszawa 2000), Stefan Błachowski. Założyciel poznańskiej psychologii (Poznań, 2009). Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Psychologii.

dr Marcin Cybulski

Dr nauk o zdrowiu, psycholog, absolwent Instytutu Psychologii UAM. Wykładowca poznańskich uczelni, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poprzez „Sport Analytics – Agencję Analityki Sportowej zaangażowany w obszarze badawczego wsparcia klubów i organizacji sportowych. Miłośnik motoryzacji i motosportu, psycholog transportu, specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie są mu również obce tematy powiązane z wizerunkiem w świecie medycznym i wpływem mediów na zdrowie. Członek Automobilklubu Wielkopolskiego. Okazjonalnie realizuje pasje dziennikarskie, współpracując m.in. z Naszym Głosem Poznańskim. Ekspercko udziela się w mediach.

mgr Krzysztof Stola

Przedsiębiorca, projektant UX/UI, moderator warsztatów Design Thinking, wykładowca akademicki, a prywatnie pasjonat zabytkowej motoryzacji. Jako właściciel agencji interaktywnej Blue Owl codziennie pracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami zarówno od strony strategicznej, jak również operacyjnej. Współtwórca marki Medical Branding. Dzięki bogatym doświadczeniom zawodowym udało mu się w sposób umiejętny połączyć szeroką wiedzę strategiczną i projektową w jedną spójną całość. Korzystając z metodyki Design Thinking, metodologii zarządzania strategicznego oraz umiejętności kreacji innowacji potrafi projektować unikalne doświadczenia, emocje, które przynoszą satysfakcję użytkownikom oraz zyski właścicielom produktów, usług oraz całych przedsiębiorstw. Ukończył studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W czasie studiów na UE Poznań, odbył także półroczne wymiany na studiach zagranicznych w Moskwie na State University of Management oraz w Lizbonie na ISCTE. Jest też absolwentem studiów podyplomowych Collegium da Vinci. Mówi biegle w języku angielskim oraz rosyjskim, a także próbuje swoich sił w portugalskim.

dr Michał Mandecki

W 2008 roku ukończył studia pielęgniarskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zdobywając tytuł magistra pielęgniarstwa. Od 2008 roku zatrudniony w Oddziale Klinicznym Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w charakterze pielęgniarza anestezjologicznego. W czasie studiów pracował jako wolontariusz na Izbie Przyjęć Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu. Związany z dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu od 2008 roku. Współzałożyciel i sekretarz Polskiego Towarzystwa im. Alberta Schweitzera w Poznaniu oraz sekretarz Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. W roku 2015 uzyskał tytuł dr nauk o zdrowiu broniąc dysertacji doktorskiej pt: Działania mediów i autorytetów społecznych w Polsce na rzecz pozyskiwania narządów i tkanek do transplantacji w opinii młodzieży licealnej miasta Poznania.

dr Bogusław Stelcer

Psycholog, wieloletni pracownik Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Członek wielu towarzystw naukowych. Jego zainteresowania naukowe skupione są wokół problemów psychospołecznych i duchowych osób chorych somatycznie, opieki psychologicznej nad chorym terminalnie i jego rodziną, komunikacją w relacji lekarz pacjent, jakości życia, psychologii life-span. Redaktor monografii poświęconej osobie Alberta Schweitzera jako autorytetu etycznego dla lekarzy i nauczycieli (2008). Jest członkiem założycielem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa im. Alberta Schweitzera w Poznaniu. Prywatnie ojciec dwóch córek, entuzjasta kultury Dalekiego Wschodu i progresywnego rocka.

dr Maria Grzymisławska-Cybulska

Dr nauk prawnych, prawnik, asesor w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa UAM. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem – zarówno radcy prawnego i wykładowcy poznańskich uczelni (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Uniwersytet SWPS w Poznaniu), jak i p.o Kierownika Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Zainteresowania zawodowe oscylują wokół problematyki administracyjnej i sądowoadministracyjnej, obejmując m.in. sprawy budowlane, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, działalności gospodarczej, ochrony środowiska, informacji publicznej, pomocy społecznej, zobowiązań podatkowych i finansów publicznych. W listopadzie 2011 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych ma Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

mgr Maria Skommer

Psycholog kliniczny (UAM), psychoterapeuta systemowy (psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych, emocjonalnych i uzależnień; indywidualna, grupowa, rodzin), certyfikowany terapeuta i superwizor Terapii Tańcem, instruktor 'Improwizacji tańca i symboliki ciała (Institut für Tanz und Bewegungsdynamik, Essen), biegły sądowy ds. psychologii klinicznej, certyfikowany lider grup balintowskich. Wiceprezes i członek Zespołu ds. Standardów i Certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii działającego przy Polskim Teatrze Tańca. Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie SWPS, w Podyplomowym Centrum Kształcenia Medycznego oraz Polskim Instytucie Choreoterapii (podyplomowe kształcenie w zawodzie Instruktora Terapii Tańcem)

dr Wojciech Strzelecki

Dr nauk o zdrowiu, muzykoterapeuta, psycholog, muzyk i kompozytor. Pracownik naukowy, adiunkt Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Naukowo zajmuje się wpływem muzyki na człowieka. Specjalizuje się w muzykoterapii. Prowadzi warsztaty z zakresu muzykoterapii na kierunkach Terapia Zajęciowa i Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym oraz na Podyplomowych Studiach Arteterapii. Autor ponad 130 publikacji głównie z zakresu muzykoterapii, redaktor cyklu wydawniczego „Psychologia w naukach medycznych”, oraz współredaktor monografii „Muzykoterapia. Między wglądem a inkluzją”. Uczestnik licznych konferencji muzykoterapeutycznych oraz projektów naukowych poświęconych muzykoterapii. Członek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu oraz v-ce prezes Polskiego Towarzystwa im. Alberta Schweitzera w Poznaniu. Od 2005 roku opiekun Studenckiego Psychologicznego Koła Naukowego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Muzykoterapeuta praktyk – pracuje w trybie indywidualnym, głównie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W pracy zawodowej łączy pasję akademickie z aktywnym tworzeniem i wykonywaniem muzyki. Dużą rozpoznawalność i popularność zapewniła mu współpraca z Kazikiem Staszewskim. Aktualnie jest basistą i kontrabasistą zespołu Kazik i Kwartet ProForma.

mgr Denim Jan Sporny

Psychodietetyk, trener, specjalista z zakresu nauk o zdrowiu i badań klinicznych. Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Student dietetyki (UMP) oraz 5 roku psychologii (UAM). Wielokrotny stypendysta Rektora dla najlepszych studentów, aktywny działacz stowarzyszeń uniwersyteckich, wieloletni stażysta szpitali i poradni specjalistycznych. Zainteresowania badawcze: psychologia kliniczna, psychopatologia, psychologia zdrowia, psychoonkologia, psychologia odżywiania się.

mgr Bartosz Grobelny

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego na kierunku fizjoterapia (obecnie doktorant) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie zdobył tytuł magistra psychologii. Od ponad 6 lat zdobywa praktykę̨ kliniczną, a od 4 lat pracuje jako fizjoterapeuta PZPN z reprezentacjami młodzieżowymi kobiet oraz mężczyzn. Obecnie sprawuje opiekę̨ nad pierwszą kadrą polski kobiet w futsalu. Swoje doświadczenie sportowe zdobył również̇ współpracując z drużynami piłkarskimi Polonii Poznań́, AZS UAM oraz Lech Poznań́ Football Academy. W swojej pracy korzysta głównie z terapii manualnej według modelu IAOM (International Academy of Manual and Orthopedic Medicine). Do swojego zasobu technik działania wplata również̇ metodę̨ FDM, pinopresurę, trening funkcjonalny/medyczny, igłoterapię oraz terapię tkanek miękkich. Na co dzień́ jego praca opiera się̨ nie tylko na praktyce ze sportowcami, ale również̇ na przypadkach klinicznych i wykorzystaniu wiedzy i metod zarówno fizjoterapeutycznych jak i psychologicznych – co pozwala na holistyczne podejście do każdego klienta.

mgr Jolanta Tomczak

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Samodzielny referent w Pracowni Badań Podstawowych i Medycyny Translacyjnej w Chorobach Naczyń w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Koordynator badań klinicznych w Szpitalu Klinicznym Przemieniania Pańskiego. Autor publikacji oraz wystąpień zjazdowych z zakresu psychologii osobowości, badań klinicznych, metod obrazowania naczyń obwodowych w chirurgii naczyniowej oraz kształcenia zawodowego elektroradiologów. Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu ultrasonografii dopplerowskiej naczyń obwodowychoraz badań klinicznych. Od 2017r. współredaktor cyklów wydawniczych „Psychologia w medycynie” cz. 5 i 6. Od 2010 r. współorganizator konferencji „Psychologii w Medycynie” i „Kultura, Media, Etyka”. W roku 2015 r. uzyskała 2 miejsce w prestiżowym konkursie „Young Scientific Forum”. W latach 2015 – 2017 laureatka grantu finansowanego w ramach programu „Młodzi Naukowcy” Wydział Lekarski II, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Od 2012 r. członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii, współorganizator Ogólnopolskich Warsztatów z okazji Światowego Dnia Radiologii oraz Council Member w International Society of Radiographers and Radiological Technologists. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: badań klinicznych, psychologii osobowości, nowoczesnych metod obrazowania naczyń obwodowych oraz patogenezy tętniaków aorty.

mgr Jędrzej Dobaczewski

Psycholog, muzyk, muzykoterapeuta. Pracownik placówek zajmujących się opieką długoterminową nad osobami starszymi oraz psychicznie chorymi. Ukończył Psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Edukację muzyczną z muzyką estradową w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz Dwuletnie Podyplomowe Studia z Muzykoterapii na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Interesuje się psychologią starzenia się, profilaktyką starości w aspekcie utrzymania aktywności i samodzielności, organizacją opieki nad osobami psychicznie chorymi i osobami starszymi, a także wpływem sprawowania opieki na opiekuna. Autor publikacji o tematyce starzenia się, opieki oraz muzykoterapii. W praktyce terapeutycznej stosuje muzykę jako środek oddziaływania terapeutycznego i poprawiającego jakość życia. Prywatnie muzyk rockowy, piwowar domowy, motocyklista, pasjonat zabytkowej motoryzacji, literatury i domowych wędlin.